Liczba odwiedzin strony: 180485 Osób na stronie: 5
 

Karol Kułakowski
Komornik w Legnicy

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 91 poz. 1028 - Sposób organizowania i szczegółowe zasady przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie sposobu organizowania i szczegółowych zasad przeprowadzania konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. (Dz. U. z dnia 10 listopada 1999 r.) Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Kandydat przystępujący do konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, zwanego dalej "konkursem", składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie Urzędu Służby Cywilnej, zwanego dalej "Urzędem", w polskim urzędzie konsularnym albo drogą pocztową pod adresem Urzędu, z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego. 2. Termin składania dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie. § 2.  1. W celu przeprowadzenia konkursu Szef Służby Cywilnej powołuje zespół konkursowy, zwany dalej "zespołem", do którego zadań należy:   1)   rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie,   2)   przeprowadzenie konkursu,   3)   ustalenie wyniku konkursu. 2. W skład zespołu przeprowadzającego konkurs na stanowisko Sekretarza Rady Ministrów lub dyrektora generalnego urzędu wchodzą:   1)   trzej przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów,   2)   czterej przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej. 3. W skład zespołu przeprowadzającego konkurs na stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778), zwanej dalej "ustawą", wchodzą:   1)   trzej przedstawiciele Szefa Służby Cywilnej,...
KRS 0000051849 - "WODROPOL" S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"WODROPOL" S.A. S.A. 2002-04-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MOKRONOSKA 2 52-407 WROCŁAW WROCŁAW-FABRYCZNA M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(71) 363-48-47, (71) 363-53-16 (71) 363-53-16 biuro@wodropol.pl http://www.wodropol.pl
NIP: REGON: KRS:
899-010-84-49 1307634 0000051849
KRS 0000051848 - LB SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LB SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-31 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PSTROWSKIEGO 24/2 10-602 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(89) 532-11-92, (89) 532-11-93 (89) 532-11-93 lb-olsztyn@wp.pl http://www.lb.olsztyn
NIP: REGON: KRS:
741-187-68-84 511354225 0000051848
KRS 0000051847 - KSIĘGARNIA "JEDYNKA" T. MIEDZIŃSKA, A. KAWECKI SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KSIĘGARNIA "JEDYNKA" T. MIEDZIŃSKA, A. KAWECKI SP. J. SP. J. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
AL. MARCINKOWSKIEGO 21 61 - 745 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
778-002-09-08 631534463 0000051847
KRS 0000051846 - SERWBUD S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SERWBUD S.A. S.A. 2001-10-11 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
POLNA 3/104 00-622 WARSZAWA WARSZAWA-BEMOWO WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 638-77-99, (22) 409-94-30 (22) 638-77-99, (22) 409-94-30 sekretariat@serwbudsa.com.pl http://www.serwbudsa.com.pl
NIP: REGON: KRS:
536-137-29-49 12673110 0000051846
KRS 0000051845 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIELCU KOLONII
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIELCU KOLONII STOWARZYSZENIE 2001-10-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
72 28-530 SIELEC KOLONIA SKALBMIERZ KAZIMIERSKI ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
662-168-19-56 292390948 0000051845
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Legnica HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Karol Kułakowski Komornik w Legnicy
adwokat dolnośląskieradca prawny dolnośląskienotariusz dolnośląskiesyndyk dolnośląskiekancelaria prawna dolnośląskiedoradztwo prawne dolnośląskieprawnikReklama